TOPlist
 
 

Zlacení šperků

Nová technologie zlacení SUBAGE


odstraňuje problém odolnosti zlacené vrstvy vůči působení agresivních prvků obsažených v potu. Řetízky zlacené touto novou technologií odolávají působení potu mnohonásobně déle, než tomu je při použití jiné technologie.


Tato technologie odstraňuje problém odolnosti zlacené vrstvy proti působení agresivních prvků obsažených v potu. S tímto problémem se potýkají všichni výrobci silně zlacené bižuterie.


V potu každého jedince se nacházejí stopové prvky síry, jódu a rtuti. Působením těchto látek na zlacenou vrstvu dochází k narušení jejích legujících prvků. Tyto agresivní prvky pronikají mikroskopickými póry až k samotnému základnímu materiálu, který postupně rozrušují. Zpočátku nepatrné trhlinky se zvětšují až po určitém čase dojde k narušení v takovém rozsahu, že jsou na řetízku již pouhým okem patrné černé krupičky. V další fázi se tyto krupičky spojují, a následně dochází k plošnému odlupování zlacené vrstvy. Jedinou možnou obranou, jak bylo dříve možno tento proces oddálit, bylo nanesení co největší vrstvy zlata. Vznikal však problém finanční dostupnosti takového výrobku, neboť každý mikron zlata je velice nákladný a promítne se podstatně do ceny výrobku. Z tohoto důvodu se při použití běžné technologie praktikuje kompromisní řešení, a na výrobky se nanáší vrstva zlata o síle 1 mikron. Tato vrstva odpovídá padesáti, až sedmdesátinásobku zlacené vrstvy, která se nanáší na běžnou bižuterii. Výrobky zlacené jedním mikronem zlata odolávají spolehlivě běžnému otěru a vodě, avšak agresivním prvkům obsaženým v potu pouze ve velmi omezené míře. Z tohoto důvodu doporučují výrobci nosit řetízek na oděvu a pravidelně jej čistit, neboť v opačném případě se na řetízku začnou objevovat známky narušení, v některých případech již po měsíci nošení.


Při této příležitosti je na místě uvést na pravou míru tvrzení mnoha prodejců, kteří bez ostychu deklarují na svém zboží zlacení o síle dva, tři a mnohdy až pět mikronů. Tato tvrzení jsou krajně neseriozní, neboť cena takto silně zlacených výrobků by odpovídala několikanásobku ceny, za kterou své zboží nabízejí. Doporučujeme v těchto případech požadovat protokol o měření a prohlášení o shodě. Avšak ani v těchto případech nemusí být pravdou, že je na nabízeném zboží skutečně nanesena uvedená vrstva zlata. Jsou nám známy případy, kdy neseriozní výrobce ozlatí vzorky určené pro měření silnou vrstvou Au, avšak na trh dodává výrobky, které jsou zlaceny v průměru 0,25 mikronů. Při našich kontrolních měřeních jsme zjistili, že pouze na jednom z takovýchto řetízků byla naměřena hodnota 0,39 mikronů a to pouze v jednom bodě. V ostatních měřených bodech nedosahovala zlacená vrstva ani 0,25 mikronů!


Jedinou jistotou jak zjistit skutečnou vrstvu naneseného Au, proto zůstává měření nedestruktivní rentegeno-analytickou metodou. Jedná se však o značně nákladnou záležitost, která vysoko převyšuje cenu řetízku. Jedno měření na přístroji XRay-ComPact, který dociluje přesnost jedné stotisíciny milimetru, účtují firmy od 200 do 250EUR.


Abychom zákazníky ušetřili těchto nákladů a nejistot z nekvalitního zlacení, vyvinuli jsme výše uvedenou technologii SUBAGE, která zaručuje dlouhodobou trvanlivost zlaceného zboží a vysoko překračuje záruční lhůtu.


Na přiložených fotografiích jsou patrné rozdíly mezi řetízky, které byly zpracovány běžnou technologií zlacení a nově vyvinutou technologií SUBAGE.


ŘETÍZEK ZLACENÝ TECHNOLOGIÍ SUBAGE PO 15 MĚSÍCÍCH UŽÍVÁNÍ


A


ŘETÍZEK ZLACENÝ STANDARDNÍ TECHNOLOGIÍ PO 7 MĚSÍCÍCH UŽÍVÁNÍ

 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one